Nghị định này cho phép các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước được lùi hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10, nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh.

Các doanh nghiệp được nộp thuế tháng 3 đến tháng 6 chậm 5 tháng. Theo đó, hạn nộp thuế của tháng 3 chậm nhất vào ngày 20/9, tháng 4 là 20/10, tháng 5 là 20/11 và tháng 6 sẽ là 20/12. Với các khoản thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, hạn nộp chậm nhất cũng vào ngày 20/12.

Các chi nhánh, đơn vị của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô không thuộc đối tượng gia hạn.

Bộ Tài chính ước tính, việc gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này làm giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm.

Nghị định này được Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành sớm, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm nay.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *