Eximbank họp đại hội cổ đông lần thứ tư

Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ tư vào 15/12 tại Hà Nội với các nội dung đã được phê duyệt trước đó.

Trong năm nay, Eximbank đã ba lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều bất thành, do số cổ đông dự họp không đạt tỷ lệ quy định hoặc trúng vào đợt bùng dịch Covid-19. Trong lần họp đầu tiên và lần họp thứ hai, số cổ đông có cổ phần biểu quyết dự họp đại diện ít hơn lần lượt 65% và 51% tổng số cổ phần có biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp lần tới vẫn sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Năm ngoái, phiên đại hội cổ đông thường niên và bất thường 2019 của Eximbank cũng không được tổ chức thành công do tỷ lệ cổ đông dự họp không đủ cổ phần biểu quyết và tranh chấp gay gắt giữa các nhóm cổ đông xoay quanh tính hợp pháp của nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội trường tổ chức phiên họp thường niên lần thứ hai của Eximbank.Ảnh: Phương Đông.

Hội trường tổ chức phiên họp thường niên lần thứ hai của Eximbank. Ảnh: Phương Đông.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng thường có biến động nhân sự trước thềm đại hội. Vài ngày trước họp cổ đông lần thứ nhất năm nay, ngân hàng thông qua đơn từ chức của ông Cao Xuân Ninh và bầu Phó chủ tịch Yasuhiro Saitoh thay thế. Cách phiên họp thường niên lần hai 4 ngày, Hội đồng quản trị tiếp tục miễn nhiệm chức Phó chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Đặng Anh Mai.

Trong bối cảnh Covid-19, nhiều ngân hàng khó tăng tín dụng. Trong đó, Eximbank thậm chí tăng trưởng cho vay âm trong 9 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank giảm 10% so với đầu năm và huy động tiền gửi cũng giảm 8%.

Luỹ kế 9 tháng, Eximbank lãi trước thuế 1.100 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm ngoái khi thu từ hầu hết hoạt động kinh doanh không có nhiều khác biệt còn chi phí dự phỏng rủi ro tăng 1,7 lần lên 270 tỷ.

Quỳnh Trang

  • Eximbank sẽ họp thường niên lần ba tại Hà Nội
  • Phiên họp thường niên của Eximbank lại bất thành
  • Cổ đông ngoại giục Eximbank sớm triệu tập họp bất thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *