FWD chú trọng minh bạch thông tin bảo hiểm

polyad

FWD sử dụng hình vẽ, minh họa, màu sắc, biểu tượng… để làm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu

Để làm được điều này, FWD nghiên cứu và rà soát lại toàn bộ các nội dung, chỉnh sửa, cải tiến và sắp xếp lại phù hợp với thói quen và xu hướng đọc thông tin của số đông. Thương hiệu sử dụng thêm hình minh họa, biểu tượng, giải thích bằng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu; chuyển các câu ghép thành các câu đơn; trình bày nội dung theo từng nhóm chủ đề chuyên biệt; giải thích thuật ngữ ngay tại chỗ…

Với dự án này, khách hàng sẽ biết rõ các quyền lợi của mình một cách thấu đáo, dễ dàng và nhanh chóng. Dự án “FWD – Bảo hiểm dễ hiểu” đang áp dụng cho sản phẩm “FWD Đón đầu thay đổi 2.0”, “FWD Con vươn xa 2.0” và toàn bộ 7 sản phẩm bổ trợ hiện có của FWD.

polyad

FWD Bảo hiểm dễ hiểu” đang được áp dụng cho nhiều sản phẩm của công ty.

Đại điện công ty cho biết, những cải tiến mới đã giúp bộ hợp đồng bảo hiểm trở nên dễ hiểu, khiến khách hàng an tâm và tin tưởng hơn vì có thể biết rõ về quyền lợi của mình.

Trước đó, FWD từng tinh giản các điều khoản loại trừ để mang đến phạm vi bảo vệ cao hơn cho khách hàng với mức phí không đổi; giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong vòng 24 giờ với dịch vụ 24h E-Claim, số hóa toàn bộ trải nghiệm của khách hàng…

Mỹ Hào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *