Hơn 3.500 học sinh, sinh viên tham gia giải chạy S-Race

S-Race 2020 là giải chạy học sinh sinh viên với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, Giải chạy nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020 – 2025 do Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đài Truyền hình Việt Nam, Unic và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *