Liên hệ với chúng tôi

     Trưởng SR: Mr. Khiêm – 0984.995.799

      Trưởng SR: Mr. Khương – 0984.662.399

      Trưởng SR: Mr. Thế – 0977.881.493

      Trưởng SR: Mr. Luật – 0867.666.263

      Trưởng SR: Mr. Cường – 0967.716.826

  • Xưởng sản xuất: Km 16, Đại lộ Thăng Long, T. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Tp Hà Nội.
  • Hotline: 0818.195.195