Trong đại hội, ngân hàng trình cổ đông thông qua danh sách hai ứng cử viên bổ sung là ông Phạm Quang Khánh cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và đã nhận được đa số phiếu tán thành. Theo đó, thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 hiện đã đầy đủ.

Danh sách HĐQT gồm ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Vương Công Đức, ông Phạm Quang Khánh và ông Ngô Quang Trung (thành viên kiêm Tổng giám đốc). Ban kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan, ông Lê Hoàng Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Ngân hàng Bản Việt tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Ảnh: Bản Việt.

Ngân hàng Bản Việt tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Ảnh: Bản Việt.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng tổng vốn điều lệ tối đa năm 2020. Kế hoạch này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt.

Thời gian qua ngân hàng đã ứng dụng eKYC trong triển khai mở tài khoản thanh toán trực tuyến, sạch nợ xấu tại VAMC, chính thức giao dịch trên sàn UpCom với mã chứng khoán BVB. Bản Việt còn được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận tăng thêm 17 điểm giao dịch năm 2020. Dự kiến huy động từ tổ chức kinh tế, cư dân và dư nợ tín dụng 8 tháng của nhà băng tăng lần lượt 6-9% so với đầu năm.

Ngoài ra, Bản Việt tiếp tục bám sát định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và SME là trung tâm trong giai đoạn 2021-2023. Chú trọng phân nhóm khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kênh phân phối thích hợp và cách thức quản lý rủi ro, vận hành gắn mục tiêu an toàn với phát triển kinh doanh đúng phân khúc.

Song song đó, ngân hàng còn tập trung xây dựng chiến lược riêng trong chuyển đổi số. Các sản phẩm, tiện ích số sẽ được nâng cấp có lộ trình để đem đến trải nghiệm mới cho người dùng, thắt chặt hợp tác với hệ sinh thái fintech nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho khách hàng.

Thanh Di

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *