Suy thoái – việc một nền kinh tế tăng trưởng âm hai quý liên tiếp – lâu không xuất hiện ở nhiều cường quốc, nhưng nay đã xảy ra trên toàn cầu, vì Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *