Nông lâm thuỷ sản đặt mục tiêu xuất khẩu 62 tỷ USD năm 2030

Trong mục tiêu này, đề án nêu rõ nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản khoảng 16-17 tỷ USD, thuỷ sản khoảng 15 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 3-4 tỷ USD, những mặt hàng còn lại là 2 tỷ USD.

Ngành cũng hướng đến tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6-8% một năm. Các chỉ tiêu khác bao gồm: 40% sản phẩm xuất khẩu gắn với thương hiệu quốc gia, 70% truy xuất được nguồn gốc, 60% qua chế biến và chế biến sâu…

Để hoàn thành mục tiêu này, đề án cho biết, các cơ quan chức năng sẽ phải rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách cho các nhóm ngành. Đơn cử như sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến; hoàn thiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm trong nước và quốc tế…

Kết thúc năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bất chấp Covid-19, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 41,2 tỷ USD, duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo).

Đức Minh

  • Campuchia hủy lệnh cấm nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam
  • Quảng Ninh kêu gọi tiêu thụ hàng hoá giúp nông dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *