SCB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo, lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đạt 35,5 tỷ đồng, trích lập 1.963 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên hơn 13.000 tỷ đồng.

“Đây sẽ là đệm dự phòng tài chính giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định trong thời gian tới”, đại diện SCB nhận xét.

So với số liệu kinh doanh cùng kỳ năm trước, thu nhập lãi thuần tăng 1.307 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 200 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán giảm nhẹ 9 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ hoạt động khác giảm 3.069 tỷ đồng, chủ yếu do năm 2019 ghi nhận thu nhập từ hoạt động bán nợ, bán tài sản trả chậm.

Tính đến 30/9, quy mô tài sản của SCB đạt 611.694 tỷ đồng, duy trì vị thế top 5 trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và là ngân hàng TMCP tư nhân có tổng tài sản cao trong nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 553.832 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 351.990 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn chỉ ở mức 1,23% và 0,74%.

Khách hàng giao dich tại SCB. Ảnh: SCB.

Khách hàng giao dich tại SCB. Ảnh: SCB.

Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, đại diện SCB cho biết đã tập trung cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Cụ thể, ngân hàng giảm thu phí một số mảng dịch vụ nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ khách hàng thời gian củng cố hoạt động kinh doanh, sản xuất

“Chúng tôi không đặt mục tiêu lợi nhuận, thay vào đó tận dụng khả năng để hỗ trợ và cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn”, đại diện SCB nói.

Bên cạnh triển khai hoạt động kinh doanh, ngân hàng này còn đặt mục tiêu dài hạn trong xây dựng nền tảng tài chính, nâng cao khả năng sinh lời của tài sản. Theo đó, SCB đã ký hợp tác “Chiến lược chuyển đổi và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030” với McKinsey Company Vietnam trong quý III/2020. Hợp tác này là bước đi chiến lược quan trọng để tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa nguồn lực, phát huy lợi thế cạnh tranh, tận dụng cơ hội thị trường.

Thanh Di

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *