Vinmec nhận khoản đầu tư hơn 203 triệu USD

VMC Holding được thành lập đầu tháng 12, có vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng, là đơn vị quản lý khoản đầu tư từ Vingroup vào Vinmec. Theo đơn vị này, khoản đầu tư khoảng 4.700 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC) sẽ được Vinmec sử dụng để mở rộng hệ thống y tế và phòng khám, duy trì những nghiên cứu đột phá.

Sau giao dịch, Vingroup (VIC) vẫn là cổ đông chi phối duy nhất của VMC. GIC sẽ hưởng lợi ích từ phần đầu tư theo tỷ lệ phân bổ. Credit Suisse (Singapore) là tư vấn tài chính cho VMC trong giao dịch này.

Vinmec là đơn vị thành viên của Vingroup, đang phát triển và vận hành Hệ thống y tế tư nhân với tiêu chuẩn quốc tế. Vinmec hiện có mạng lưới gồm 7 bệnh viện và 5 phòng khám trên toàn quốc. Năm 2019, doanh thu mảng y tế của Vingroup đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Vingroup cho biết sẽ tiếp sử dụng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hệ thống Vinmec để tái đầu tư với mục đích tiếp tục phát triển hệ thống y tế này, theo cam kết trước đó với lĩnh vực này là phi lợi nhuận.

Ngoài hoạt động đầu tư, Vinmec sẽ hợp tác với GIC để triển khai các chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ, tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm của GIC trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Trước đó, GIC đầu tư và hợp tác với hệ thống bệnh viện Metro Pacific Hospital Holdings tại Philippines từ năm 2014.

Minh Sơn

  • Vingroup không cần khoản lãi từ Vinmec, Vinschool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *